U bent hier

U bent hier

Globale Individuele Ondersteuning

Globale Individuele Ondersteuning (GIO) wil kinderen met een (vermoeden van) beperking kansen geven om aan de reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang deel te nemen. De aard van deze ondersteuning wordt in overleg met ouders en de opvang besproken.

Ouders van jonge kinderen met extra zorgbehoefte kunnen (vanaf een start in de kinderopvang tot en met het eerste leerjaar) een vraag naar GIO stellen.

Het doel van GIO is steeds een inclusief traject beter mogelijk te maken, in het bijzonder bij transitiemomenten.

Een Andere Start biedt GIO aan voor kinderen die omwille van een (risico of vermoeden van) motorische beperking nood hebben aan extra ondersteuning in de kinderopvang.

Hoe
De aanmelding gebeurt bij voorkeur online via het contactformulier van Een Andere Start. Wij contacteren u dan telefonisch.
Is uw kind reeds in begeleiding bij ons , dan kan de aanmelding via je (thuis)begeleider.
Bij het inzetten van GIO is zorgafstemming heel belangrijk.  De concrete vorm van GIO kan heel verschillend zijn: communicatie met het  kinderdagverblijf , versterken van de mogelijkheden op de kinderdagopvang door samenwerking met (aanwezige) professionelen, concreet werken met het kind ….

Praktisch
• Maximaal 30 uur ondersteuning per kalenderjaar.
• GIO is volledig gesubsidieerd en kosteloos voor het kind en zijn ouders.
• GIO kan in combinatie met andere rechtstreeks toegankelijke hulp.